PEALEHT        TOOTEINFO        FAKTID        KKK         OSTA        KONTAKT
Reckholm OÜ , Tule 10, Saue                    tel.+372 56 64 1122
Target Blu Eye
  • Teavitab teid lähenevatest või läheduses paiknevatest operatiivsõidukitest, kaasaarvatud erimärgistuseta politsei ja muud operatiivsõidukid.
  • Aitab ennetada ettearvamatuid olukordi ja ohtlikke manöövreid.
  • Aitab tagada teie ja teiste liiklejate turvalisuse.
  • Ennetab materiaalse kahju tekkimise.
  • Toimib peaaegu kõikjal Euroopas
  • Kindlustab rahuliku, murevaba liiklemise.
  • Kompaktne disain ja lihtne paigaldada
  • Kaheaastane garantii

Euroopas puudub üldine statistika operatiivsõidukite põhjustatud õnnetuste kohta.
Alljärgnevalt toome välja üksikud koostatud uuringud operatiivsõidukite põhjustatud autoõnnetustest erinevatest riikidest:

Hollandis vahemikus 2008-2009 põhjustasid politseiautod umbes 20 000 liiklusõnnetust, kahju tekitatud  üle 50 millioni euro.

Inglismaal vahemikus 2007-2012 on politseiautod põhjustanud 137 surmaga lõppenud liiklusõnnetust.
Inglismaal põhjustavad politseiautod keskmiselt 9 liiklusõnnetust päevas. 2008 aastal kokku 3357 liiklusõnnetust, rohkem kui 64 õnnetust nädalas, nendest 2492 vigastatud kaasliikleiad.

Beligas 2011 registreeriti 270 federaalpolitsei poolt põhjustatud liiklusõnnetust, varaline kahju 830 000 eurot.

Hamburg, Saksamaa, aastal 2012 põhjustasid operatiivsõidukid 244 liiklusõnnetust, 36 surmaga lõppenud ja kokku varaline kahju üle 389 000 euro.